پودر های اکلیل

19 کالا

 • پودر سبز مغز پسته‌ای صدفی کارن حجم 100 میلی‌لیترپودر سبز مغز پسته‌ای صدفی کارن حجم 100 میلی‌لیتر - پودر پسته ای متالیک

  پودر سبز مغز پسته‌ای صدفی کارن حجم 100 میلی‌لیتر

  31,500 تومان
  پودر سبز مغز پسته‌ای صدفی کارن یا همان پودر سبز پسته‌ای متالیک موجود در فروشگاه اینترنتی کاردک برای انواع کار های تزئینی، هنری، دکوراتیو و غیره مورد استفاده میباشد که این پودر ها از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر (روغن جلا)، رزین اپوکسی و غیره استفاده کنید و از هنر خود رونمایی نمایید.

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر سبز هفت رنگ صدفی کارن حجم 100 میلی‌لیترپودر سبز هفت رنگ صدفی کارن حجم 100 میلی‌لیتر - صدفی سبز 7 رنگ

  پودر سبز هفت رنگ صدفی کارن حجم 100 میلی‌لیتر

  31,500 تومان
  پودر سبز هفت رنگ صدفی کارن یا همان پودر سبز 7 رنگ متالیک موجود در فروشگاه اینترنتی کاردک برای انواع کار های تزئینی، هنری، دکوراتیو و غیره مورد استفاده میباشد که این پودر ها از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر (روغن جلا)، رزین اپوکسی و غیره استفاده کنید و از هنر خود رونمایی نمایید.

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر نارنجی صدفی کارن حجم 100 میلی‌لیترپودر نارنجی صدفی کارن حجم 100 میلی‌لیتر - صدفی نارنجی

  پودر نارنجی صدفی کارن حجم 100 میلی‌لیتر

  31,500 تومان
  پودر نارنجی صدفی کارن یا همان پودر اکلیل نارنجی صدفی موجود در فروشگاه اینترنتی کاردک برای انواع کار های تزئینی، هنری، دکوراتیو و غیره مورد استفاده میباشد که این پودر ها از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر (روغن جلا)، رزین اپوکسی و غیره استفاده کنید و از هنر خود رونمایی نمایید.

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر قرمز صدفی کارن حجم 100 میلی‌ لیتر رنگ اسکارلت متالیکپودر قرمز صدفی کارن حجم 100 میلی‌ لیتر رنگ اسکارلت متالیک - پشت پودر

  پودر قرمز صدفی کارن حجم 100 میلی‌لیتر رنگ اسکارلت متالیک

  31,500 تومان
  پودر قرمز صدفی کارن یا همان پودر اسکارلت متالیک که به پودر قرمز نارنجی نیز میشناسند، موجود در فروشگاه اینترنتی کاردک برای انواع کار های تزئینی، هنری، دکوراتیو و غیره مورد استفاده میباشد که این پودر ها از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر (روغن جلا)، رزین اپوکسی و غیره استفاده کنید و از هنر خود رونمایی…

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر زرد صدفی کارن حجم 100 میلی‌لیترپودر زرد صدفی کارن حجم 100 میلی‌لیتر زرد جادویی

  پودر زرد صدفی کارن حجم 100 میلی‌لیتر – اکلیل زرد جادویی

  31,500 تومان
  پودر زرد صدفی کارن یا همان پودر اکلیل زرد صدفی موجود در فروشگاه اینترنتی کاردک برای انواع کار های تزئینی، هنری، دکوراتیو و غیره مورد استفاده میباشد که این پودر ها از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر (روغن جلا)، رزین اپوکسی و غیره استفاده کنید و از هنر خود رونمایی نمایید.

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر اکلیل بنفش 7 رنگ کارن 100mlپودر اکلیل بنفش 7 رنگ کارن 100ml

  پودر بنفش صدفی 7 رنگ کارن حجم 100 میل

  31,500 تومان
  پودر بنفش صدفی 7 رنگ کارن یا همان پودر اکلیل بنفش 7 رنگ صدفی موجود در فروشگاه اینترنتی کاردک برای انواع کار های تزئینی، هنری، دکوراتیو و غیره مورد استفاده میباشد که این پودر ها از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر (روغن جلا)، رزین اپوکسی و غیره استفاده کنید و از هنر خود رونمایی نمایید.

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر اکلیل سفید کارن 100mlپودر اکلیل سفید کارن 100ml

  پودر سفید صدفی کارن حجم 100 میل

  31,500 تومان
  پودر سفید صدفی کارن یا همان پودر اکلیل سفید صدفی موجود در فروشگاه اینترنتی کاردک برای انواع کار های تزئینی، هنری، دکوراتیو و غیره مورد استفاده میباشد که این پودر ها از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر (روغن جلا)، رزین اپوکسی و غیره استفاده کنید و از هنر خود رونمایی نمایید.

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر اکلیل نقره ای 7 رنگ کارن 100mlپودر اکلیل نقره ای 7 رنگ کارن 100ml

  پودر اکلیل نقره ای 7 رنگ کارن 100ml

  31,500 تومان
  پودر های اکلیل یا همان پودر صدفی برای انواع کار های تزئینی،هنری،دکوراتیو و … مورد استفاده میباشد که پودر های کارن از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر ، رزین اپوکسی ،جلا و … استفاده کنید.

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر اکلیل سبز کلاغی (صدفی) کارن 100mlپودر اکلیل سبز کلاغی (صدفی) کارن 100ml

  پودر اکلیل سبز کلاغی (صدفی) کارن 100ml

  31,500 تومان
  پودر های اکلیل یا همان پودر صدفی برای انواع کار های تزئینی،هنری،دکوراتیو و … مورد استفاده میباشد که این پودر ها از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر ، رزین اپوکسی ،جلا و … استفاده کنید.

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر اکلیل طلایی صحرایی (صدفی) کارن 100mlپودر اکلیل طلایی صحرایی (صدفی) کارن 100ml

  پودر اکلیل طلایی صحرا صدفی کارن حجم 100 میل

  31,500 تومان
  پودر اکلیل طلایی صحرا صدفی کارن یا همان پودر طلایی صحرا صدفی موجود در فروشگاه اینترنتی کاردک برای انواع کار های تزئینی، هنری، دکوراتیو و غیره مورد استفاده میباشد که این پودر ها از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر (روغن جلا)، رزین اپوکسی و غیره استفاده کنید و از هنر خود رونمایی نمایید.

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر اکلیل طلایی هفت رنگ (صدفی) کارن 100mlپودر اکلیل طلایی هفت رنگ (صدفی) کارن 100ml

  پودر اکلیل طلایی هفت رنگ (صدفی) کارن 100ml

  31,500 تومان
  پودر های اکلیل یا همان پودر صدفی برای انواع کار های تزئینی،هنری،دکوراتیو و … مورد استفاده میباشد که این پودر ها از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر ، رزین اپوکسی ،جلا و … استفاده کنید.

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر اکلیل برنز روشن (صدفی) کارن 100mlپودر اکلیل برنز روشن (صدفی) کارن 100ml

  پودر اکلیل برنز روشن (صدفی) کارن 100ml

  31,500 تومان
  پودر های اکلیل یا همان پودر صدفی برای انواع کار های تزئینی،هنری،دکوراتیو و … مورد استفاده میباشد که این پودر ها از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر ، رزین اپوکسی ،جلا و … استفاده کنید.

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر اکلیل طلایی روشن (صدفی) کارن 100mlپودر اکلیل طلایی روشن (صدفی) کارن 100ml

  پودر اکلیل طلایی روشن صدفی کارن حجم 100 میل

  31,500 تومان
  پودر اکلیل طلایی روشن صدفی کارن یا همان پودر طلایی روشن صدفی موجود در فروشگاه اینترنتی کاردک برای انواع کار های تزئینی، هنری، دکوراتیو و غیره مورد استفاده میباشد که این پودر ها از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر (روغن جلا)، رزین اپوکسی و غیره استفاده کنید و از هنر خود رونمایی نمایید.

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر طلایی تیره 100 میلی لیتر کارنپودر طلایی تیره 100 میلی لیتر کارن

  پودر اکلیل طلایی تیره صدفی کارن حجم 100 میل

  31,500 تومان
  پودر اکلیل طلایی تیره صدفی کارن یا همان پودر طلایی تیره صدفی موجود در فروشگاه اینترنتی کاردک برای انواع کار های تزئینی، هنری، دکوراتیو و غیره مورد استفاده میباشد که این پودر ها از درخشندگی و براقیت بالایی بر خوردار هستند و شما بنا به سلیقه خود میتوانید از این پودر هار در کیلر (روغن جلا)، رزین اپوکسی و غیره استفاده کنید و از هنر خود رونمایی نمایید.

  31 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر اکلیل طلایی اکارت وزن 20 گرمی

  پودر اکلیل طلایی اکارت وزن 20 گرمی

  14,000 تومان
  پودر 20 گرمی اکلیل طلایی گلنز ساخت کشور آلمان.

  14 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر اکلیل نقره ای گلنز 50 گرمی

  30,000 تومان
  پودر اکلیل نقره ای گلنز ساخت کشور آلمان میباشد .

  30 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر 20 گرمی اکلیل نقره ای گلنز

  14,000 تومان
  پودر اکلیل نقره ای گلنز ساخت کشور آلمان میباشد .

  14 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • 64%

  پودر 20 گرمی اکلیل طلایی گلنز

  5,000 تومان
  پودر 20 گرمی اکلیل طلایی گلنز ساخت کشور آلمان.

  5 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • پودر 20 گرمی اکلیل مسی گلنز

  14,000 تومان
  پودر اکلیل مسی گلنز ساخت کشور آلمان میباشد .

  14 امتیاز

  نمایش سریع محصول