منطقه ارسال خود را انتخاب کنید
چنانچه آدرس خود را وارد کنید تا محصولات آن منطقه برای شما نمایش داده شوند.
دسته بندی محصولات
رنگ ساختمانی
رنگ ماشین
ابزار رنگ و ملزومات ساختمانی
لوازم و ملزومات نقاشی
پودر، بتونه و مصالح
رنگ صنعتی
رنگ چوب
۱۷+

دیگر دسته بندی ها

نمایش 1 - 24 کالا از 421

 • رنگ ساختمانی

  رنگ ساختمانی (183)

 • لوازم و ملزومات نقاشی

  لوازم و ملزومات نقاشی (154)

 • پودر، بتونه و مصالح

  پودر، بتونه و مصالح (16)

 • رنگ صنعتی

  رنگ صنعتی (7)

 • رنگ چوب

  رنگ چوب (38)

 • رنگ روغنی آبی المپیکی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 137 Olympic Blue

  رنگ روغنی آبی المپیکی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 137 Olympic Blue

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:10
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی آبی دریایی سیر براق آق‌رنگ پایه حلال کد 138 Sea Blue

  رنگ روغنی آبی دریایی سیر براق آق‌رنگ پایه حلال کد 138 Sea Blue

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:10
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی آبی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 117 Bright Blue

  رنگ روغنی آبی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 117 Bright Blue

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:10
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی آبی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 137
  آبی

  رنگ روغنی آبی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 137

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی آبی نیسانی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 138
  آبی

  رنگ روغنی آبی نیسانی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 138

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی بادمجانی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 120 Eggplant Purple

  رنگ روغنی بادمجانی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 120 Eggplant Purple

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:10
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی بنفش براق آق‌رنگ پایه حلال کد 123

  رنگ روغنی بنفش براق آق‌رنگ پایه حلال کد 123

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی زرد پرتقالی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 103
  زرد

  رنگ روغنی زرد پرتقالی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 103

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۵,۳۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی زرد پرتقالی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 103

  رنگ روغنی زرد پرتقالی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 103

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی زرد تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 108

  رنگ روغنی زرد تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 108

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی زرد روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 102
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی زرد لیمویی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 102
  زرد

  رنگ روغنی زرد لیمویی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 102

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۵,۳۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز آبی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 128 Bold Blue-Green

  رنگ روغنی سبز آبی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 128 Bold Blue-Green

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز بهاری تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 129 Spring Bud

  رنگ روغنی سبز بهاری تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 129 Spring Bud

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز پسته ای براق آق‌رنگ پایه حلال کد 133
  سبز

  رنگ روغنی سبز پسته ای براق آق‌رنگ پایه حلال کد 133

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 131
  سبز

  رنگ روغنی سبز تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 131

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۳۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • ‌رنگ روغنی سبز روشن براق آق‌رنگ کد 134
  سبز

  ‌رنگ روغنی سبز روشن براق آق‌رنگ کد 134

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز زیتونی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 132 Olive Paint

  رنگ روغنی سبز زیتونی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 132 Olive Paint

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز یشمی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 130
  سبز

  رنگ روغنی سبز یشمی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 130

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۵,۳۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سرمه ای براق آق‌رنگ پایه حلال کد 139
  سرمه‌ای

  رنگ روغنی سرمه ای براق آق‌رنگ پایه حلال کد 139

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سفید براق آق‌رنگ پایه حلال کد 180
  سفید

  رنگ روغنی سفید براق آق‌رنگ پایه حلال کد 180

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی صورتی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 114

  رنگ روغنی صورتی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 114

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی طلایی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 170
  طلایی

  رنگ روغنی طلایی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 170

  ۶۷,۶۰۰ تومان
  -۱۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی طوسی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 140 Venus

  رنگ روغنی طوسی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 140 Venus

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:56:11
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

رنگ‌های ساختمانی و صنعتی

خرید رنگ و ابزار

از رنگ در صنعت استفاده‌های مختلفی می‌شود. اما بیشترین استفاده‌ی آن در دکوراسیون و تزیین اجسام است. اگر چه برخی از رنگ‌ها کاربردهای ویژه‌ای دارند. مثلا برخی از رنگ‌ها خاصیت ضد آب دارند و برخی دیگر،‌ از فلزات در برابر خوردگی و زنگ زدگی محافظت می‌کنند. رنگ زدن اجسام جلوه‌ای خاص به آن‌ها می‌دهد و باعث می‌شود ارزش اشیا بیش‌تر شود. بسته به سطحی که قرار است رنگ زده شود،‌ باید اقدام به خرید رنگ مخصوص از فروشگاه رنگ و ابزار کنید. در صورتی که بخواهید دیواری را رنگ بزنید باید از رنگ‌های ساختمانی مناسب استفاده کنید و در صورتی که بخواهید اجسام چوبی را رنگ بزنید نیز باید از رنگ‌های مخصوص چوب استفاده کنید. این موضوع در مورد فلزات نیز صادق است و رنگ‌های مخصوص فلز نیز در بازار برای این کار وجود دارند. از رنگ‌ها گاهی در صنعت به عنوان نشانه استفاده می‌کنند. مثلا لوله‌هایی که حامل مواد خاصی است را با رنگی خاص رنگ آمیزی می‌کنند تا همه متوجه پیغام آن بشوند.

 

فرایند رنگ زدن اجسام

رنگ زدن کاری است که باید با حوصله و سلیقه‌ی بسیار زیادی انجام شود. در غیر این صورت نتیجه‌ی نهایی ممکن است دلچسب و دلخواه نباشد. گاهی قبل از رنگ زدن باید زیرسازی هم انجام داد. مثلا بر روی دیوار و اجسام فلزی ممکن است نیاز به بتونه کاری باشد. یا کالاهای چوبی باید قبل از رنگ شدن کاملا سنباده و پوساب زده شوند تا سطحی صاف پیدا کنند. سطوح فلزی نیز باید قبل از رنگ زدن با تینر و سنباده به خوبی تمیز شوند تا پس از رنگ زدن، ظاهری صاف و زیبا داشته باشند. در ضمن سطحی که رنگ بر روی آن قرار است بنشیند هم باید پذیرای رنگ باشد. یعنی بدون هر گونه آلودگی یا ماده‌ای باشد که رنگ را دفع می‌کند. برخی از رنگ‌ها مثل رنگ خودرو هم نیاز است که پس از انجام فرایند رنگ زدن در کوره پخته شوند تا به سطح اصلی بچسبند. این پخته شدن رنگ برای رنگ‌هایی که در صنایع دستی مثل سفال و سرامیک استفاده می‌شود هم صادق است و ظاهر نهایی آن‌ها تنها پس از این‌که در کوره به خوبی پخته شدند نمایان می‌شود.

 

خرید غلطک رنگ از فروشگاه رنگ فروشی

غلطت رنگ بسیار مهم است. برخی از رنگ‌ها باید قبل از استفاده و شروع فرایند رنگ آمیزی با مقداری حلال،‌ رقیق شوند و سپس مورد استفاده قرار بگیرند. به همین دلیل شاید نیاز باشد برخی از سطوح چندین بار رنگ آمیزی شوند تا به کیفیت مورد نظر برسند. اگر غلظت رنگ زیاد باشد به درستی بر روی سطح پخش نمی‌شود و قبل از خشک شدن به دلیل جاذبه‌ی زمین به صورت قطره قطره در می‌آید و ظاهر کار را خراب می‌کند.

 

ترکیب رنگ ها

گاهی هم نیاز است که رنگ‌ها با هم ترکیب شوند! در این مورد باید بسیار دقت کرد و از یک فرمول مشترک استفاده کرد. در غیر این صورت هر بار که عمل ترکیب رنگ را انجام دهید نتیجه‌ای متفاوت با قبل خواهید گرفت که اصلا خوشایند و دلخواه نخواهد بود.

همچین میتوان از دستگاه‌های ترکیب رنگ که به صورت آنلاین فروشگاه اینترنتی کاردک اقدام به راه اندازی کرده است استفاده نمایید و از بین +6000 کد رنگ موجود، رنگ دلخواه خود را از فروشگاه رنگ و ابزار کاردک سفارش دهید.

 

خرید ابزار رنگ آمیزی از فروشگاه رنگ و ابزار

نکته‌ی مهم دیگر در فرایند رنگ آمیزی، ابزار رنگ آمیزی است. اگر در رنگ آمیزی از ابزار درست استفاده نکنید شاید نتیجه‌ی کار آن چیزی نباشد که مد نظر شماست. در گذشته اکثرا رنگ آمیزی را با قلم‌موهای بزرگ انجام می‌دادند. امروزه برخی از رنگ‌ها مثل رنگ‌های ساختمانی را با غلطک بر روی دیوار و سطوح می‌کشند و برخی از رنگ‌ها را پس از این‌که به غلظت مورد نظر رسیدند قابلیت این را دارند که بر روی سطوح اسپری شوند. هر کدام از این ابزارها مزایا و معایبی دارد که آن را مناسب استفاده بر روی سطحی خاص می‌کند.

 

نگهداری از سطوح رنگ شده

در نهایت هم بحث نگهداری از سطوح رنگ شده مطرح می‌شود. رنگ‌‌ها هم مانند بسیاری از مواد دیگر نسبت به محیط خود واکنش نشان می‌دهند و این واکنش‌ها گاهی ممکن است با تخریب رنگ، عمر آن را کاهش داده و در نتیجه به سطح یا کالایی که رنگ بر روی آن قرار داشت آسیب بزند. هر نوع رنگی شرایط استفاده و نگهداری خاص خود را دارد که باید حتما آن را در نظر داشت. رعایت نکات مراقبت از سطوح رنگ شده به شما این امکان را می‌دهد تا مدت زمان بیشتری از یک سطج رنگ شده‌ی زیبا بهره ببرید.

شما می‌توانید خرید رنگ و ابزار مورد نظر خودتان را با خیالی آسوده و به سادگی از فروشگاه اینترنتی کاردک انجام دهید. در ضمن مقالات تخصصی این حوزه را نیز می‌توانید در مجله‌ی کاردک بخوانید.

 

خرید رنگ و ابزار | فروشگاه رنگ فروشی | فروشگاه رنگ و ابزار

 

مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

سبد خرید شما خالی است.