منطقه ارسال خود را انتخاب کنید
چنانچه آدرس خود را وارد کنید تا محصولات آن منطقه برای شما نمایش داده شوند.
نوع رنگ
رنگ
فیلتر براساس قیمت

نمایش 1 - 24 کالا از 54

 • رنگ روغنی آبی المپیکی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 137 Olympic Blue

  رنگ روغنی آبی المپیکی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 137 Olympic Blue

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی آبی دریایی سیر براق آق‌رنگ پایه حلال کد 138 Sea Blue

  رنگ روغنی آبی دریایی سیر براق آق‌رنگ پایه حلال کد 138 Sea Blue

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی آبی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 117 Bright Blue

  رنگ روغنی آبی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 117 Bright Blue

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی آبی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 137
  آبی

  رنگ روغنی آبی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 137

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی آبی نیسانی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 138
  آبی

  رنگ روغنی آبی نیسانی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 138

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی بادمجانی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 120 Eggplant Purple

  رنگ روغنی بادمجانی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 120 Eggplant Purple

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی بنفش براق آق‌رنگ پایه حلال کد 123

  رنگ روغنی بنفش براق آق‌رنگ پایه حلال کد 123

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی زرد پرتقالی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 103
  زرد

  رنگ روغنی زرد پرتقالی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 103

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۵,۳۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی زرد پرتقالی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 103

  رنگ روغنی زرد پرتقالی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 103

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی زرد تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 108

  رنگ روغنی زرد تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 108

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی زرد روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 102
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی زرد لیمویی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 102
  زرد

  رنگ روغنی زرد لیمویی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 102

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۵,۳۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز آبی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 128 Bold Blue-Green

  رنگ روغنی سبز آبی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 128 Bold Blue-Green

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز بهاری تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 129 Spring Bud

  رنگ روغنی سبز بهاری تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 129 Spring Bud

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز پسته ای براق آق‌رنگ پایه حلال کد 133
  سبز

  رنگ روغنی سبز پسته ای براق آق‌رنگ پایه حلال کد 133

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 131
  سبز

  رنگ روغنی سبز تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 131

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۳۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • ‌رنگ روغنی سبز روشن براق آق‌رنگ کد 134
  سبز

  ‌رنگ روغنی سبز روشن براق آق‌رنگ کد 134

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز زیتونی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 132 Olive Paint

  رنگ روغنی سبز زیتونی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 132 Olive Paint

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز یشمی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 130
  سبز

  رنگ روغنی سبز یشمی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 130

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۵,۳۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سرمه ای براق آق‌رنگ پایه حلال کد 139
  سرمه‌ای

  رنگ روغنی سرمه ای براق آق‌رنگ پایه حلال کد 139

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سفید براق آق‌رنگ پایه حلال کد 180
  سفید

  رنگ روغنی سفید براق آق‌رنگ پایه حلال کد 180

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی صورتی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 114

  رنگ روغنی صورتی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 114

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی طلایی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 170
  طلایی

  رنگ روغنی طلایی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 170

  ۶۷,۶۰۰ تومان
  -۱۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:10
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی طوسی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 140 Venus

  رنگ روغنی طوسی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 140 Venus

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-12 07:47:11
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

رنگ روغنی

خرید رنگ روغنی

رنگ روغنی ساختمانی از پراستفاده‌ترین و پرفروش‌ترین رنگ‌های ساختمانی است که از گذشته تا کنون از آن برای رنگ آمیزی ساختمان‌ها و دیوارها استفاده می‌شده است. خرید رنگ روغنی اولویت هر نقاش برای رنگ آمیزی دیوار میباشد و خوبی رنگ روغنی ساختمان این است که می‌توان از آن بر روی سطوح بتنی، سیمانی و حتی فلزی و چوبی هم استفاده کرد. این رنگ هم در داخل ساختمان کاربرد دارد و هم می‌توان از آن برای رنگ آمیزی فضا و اجسام بیرون از ساختمان استفاده کرد. پس خرید رنگ روغنی ساختمانی یکی از گزینه‌های خوب برای افرادی است که تصمیم دارند ساختمان خود را رنگ بزنند.

بهترین برندهای تولیدکننده رنگ‌های روغنی در ایران عبارتند از رنگ سحر، رنگ هادی، رنگسازی ایران (رنگ نیپون)، رنگ پارس مهران و فرازپیشه که از محبوبیت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند. این رنگ روغنی ها علاوه بر کیفیت بالا میتوانند بتونه مورد نظر نقاشان را به خوبی درآورند.

 

قیمت رنگ روغنی ساختمانی

در کل در بازار سه نوع رنگ روغنی ساختمانی وجود دارد و میزان براق بودن آن است که دسته‌بندی‌های رنگ روغنی را مشخص می‌کند. برای خرید رنگ روغنی ساختمانی می‌توانید آن را در نوع براق، نیمه براق و مات تهیه کنید. در بازار فعلی معمولا رنگ روغنی نیمه براق طرفداران بسیار زیادی دارد و به تازگی خرید رنگ روغنی مات هم در حال زیاد شدن است.

رنگ روغن براق قابلیت پوشش بسیار بالایی دارد و با مقداری از آن می‌توانید سطح بیش‌تری را نسبت به نوع نیمه براق یا مات رنگ آمیزی کنید. اما به دلیل انعکاس زیاد این نوع رنگ روغن از آن کمتر برای رنگ آمیزی دیوارهای درون خانه استفاده می‌شود و معمولا در بیرون از خانه و بر روی سطوح فلزی و چوبی از این نوع رنگ روغنی استفاده می‌کنند.

در عوض رنگ‌های نیمه براق یا مات به دلیل این که انعکاس‌های کمتری دارند،‌ برجستگی‌ها و ایرادات دیوارها را کم‌تر نمایان می‌کنند و به همین دلیل استفاده از آن‌ها در دیوارهای داخل خانه مرسوم‌تر است. رنگ روغنی نیمه براق و مات تقریبا با یک فرمول ساخته می‌شوند و مقدار ماده‌ی مات‌کننده و رنگ مات در آن، نوع رنگ را از نیمه براق به مات تغییر می‌دهد. رنگ مات از رنگ براق سنگین‌تر است و به همین دلیل همیشه باید در هنگام استفاده از رنگ نیمه براق یا مات برای رنگ آمیزی ساختمان، سطل رنگ را به‌هم زد. در غیر این صورت رنگ مات رسوب کرده و ته نشین می‌شود و در نتیجه، کیفیت کار رنگ آمیزی تا حدی کاهش پیدا می‌کند.

 

ویژگی‌های رنگ روغنی ساختمانی

اصلی‌ترین ویژگی رنگ روغنی ساختمانی که باعث می‌شود استفاده از آن هم بسیار زیاد شود، خاصیت ضد آب بودن آن است. این یعنی شما به سادگی می‌توانید سطحی را که با رنگ روغنی رنگ شده را با دستمال مرطوب و یا حتی خیس، بشویید و تمیز کنید. دلیل اصلی آن هم این است که رنگ روغنی پایه‌ی حلال نفتی دارد و با آب شسته نمی‌شود و به همین دلیل آب نمی‌تواند آن را در خود حل کند! گاهی از روغن‌های گیاهی هم به عنوان حلال رنگ روغنی استفاده می‌شود.

رنگ روغنی هم‌چنان یکی از پر استفاده‌ترین رنگ‌ها برای رنگ آمیزی در و پنجره و نمای ساختمان است و اگر بر روی فلزات استفاده شود به دلیل آب گریز بودن، می‌تواند خاصیت ضد زنگ هم داشته باشد و با جلوگیری از تماس آب با سطح  فلز از خورده شدن آن جلوگیری کند. برای پاک کردن رنگ روغنی باید از تینر استفاده شود. به این نوع رنگ‌ها آلکیدی یا آلکاییدی نیز می‌گویند.

در مورد آب گریز بودن و قابلیت شستشوی رنگ‌های روغنی، رنگ روغنی براق بیش‌ترین مقدار مقاومت در برابر آب را دارد و شستن آن با آب کار بسیار سختی است. رنگ روغنی مات هم کم‌ترین مقدار مقاومت در برابر آب را دارد. به همین دلیل بهتر است در جاهای مرطوب و یا جایی که احتمال می‌دهید نیاز به شستشو با آب دارد از رنگ روغنی براق و یا از رنگ روغنی نیمه براق با رنگ مات کننده‌ی بسیار کم‌تری استفاده شود.

استفاده از رنگ روغن ساختمانی در مقایسه با رنگ پلاستیک کمی سخت‌تر است و رنگ آمیزی ساختمان با رنگ روغنی کمی بیش‌تر به طول می‌انجامد. گاهی نیز باید بین مراحل اجرا اجازه دهید تا رنگ برای مدت زمان زیادی به حال خود باقی بماند تا به خوبی خشک شود تا بتوان لایه‌های بعدی رنگ را بر روی آن به خوبی اعمال کرد.

شما می‌توانید خرید رنگ روغنی ساختمانی مورد نظر خودتان را با خیالی آسوده و به سادگی از فروشگاه اینترنتی کاردک انجام دهید. در ضمن مقالات تخصصی این حوزه را نیز می‌توانید در مجله‌ی کاردک بخوانید.

 

خرید رنگ روغنی | قیمت رنگ روغنی | انواع رنگ روغنی

 

مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

سبد خرید شما خالی است.