اسپری های رنگ عمومی

40 کالا

 • اسپری رنگ آبی روشن دوپلی کالر مدل Light Blue کد رال 5012اسپری رنگ آبی روشن دوپلی کالر مدل Light Blue کد رال 5012

  اسپری رنگ آبی روشن دوپلی کالر مدل Light Blue رال 5012

  82,000 تومان
  اسپری رنگ آبی روشن دوپلی کالر مدل Light Blue رال 5012 که به نام Dupli Color Light Blue RALL 5012 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ آبی روشن دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  82 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ خاکستری بازالت دوپلی کالر مدل Basalt Gray کد رال 7012اسپری رنگ خاکستری بازالت دوپلی کالر مدل Basalt Gray کد رال 7012

  اسپری رنگ خاکستری بازالت دوپلی کالر مدل Basalt Gray کد رال 7012

  82,000 تومان
  اسپری رنگ خاکستری بازالت دوپلی کالر مدل Basalt Gray کد رال 7012 که به نام Dupli Color Basalt Gray RALL 5012 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ خاکستری بازالت دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  82 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ آبی سیر دوپلی کالر مدل Ultramarine Blue کد رال 5002اسپری رنگ آبی سیر دوپلی کالر مدل Ultramarine Blue کد رال 5002

  اسپری رنگ آبی سیر دوپلی کالر مدل Ultramarine Blue کد رال 5002

  82,000 تومان
  اسپری رنگ آبی سیر دوپلی کالر مدل Ultramarine Blue کد رال 5002 که به نام Dupli Color Ultramarine Blue RALL 5002 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ آبی سیر دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  82 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ آبی جنتیانا دوپلی کالر مدل Gentian Blue کد رال 5010اسپری رنگ آبی جنتیانا دوپلی کالر مدل Gentian Blue کد رال 5010

  اسپری رنگ آبی جنتیانا دوپلی کالر مدل Gentian Blue کد رال 5010

  82,000 تومان
  اسپری رنگ آبی جنتیانا دوپلی کالر مدل Gentian Blue کد رال 5010 که به نام Dupli Color Gentian Blue RALL 5010 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ آبی جنتیانا دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  82 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ آبی آسمانی دوپلی کالر مدل Sky Blue کد رال 5015اسپری رنگ آبی آسمانی دوپلی کالر مدل Sky Blue کد رال 5015

  اسپری رنگ آبی آسمانی دوپلی کالر مدل Sky Blue کد رال 5015

  82,000 تومان
  اسپری رنگ آبی آسمانی دوپلی کالر مدل Sky Blue کد رال 5015 که به نام Dupli Color Sky Blue RALL 5015 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ آبی آسمانی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  82 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ آبی فیروزه ای دوپلی کالر مدل Turquoise Blue کد رال 5018

  اسپری رنگ آبی فیروزه ای دوپلی کالر مدل Turquoise Blue کد رال 5018

  82,000 تومان
  اسپری رنگ آبی روشن دوپلی کالر مدل Turquoise Blue کد رال 5018 که به نام Dupli Color Turquoise Blue RALL 5018 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ آبی فیروزه ای دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره…

  82 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ استیل گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ استیل گل پخش حجم 300 میلی لیتر

  15,000 تومان
  اسپری استیل گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری استیل گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  15 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ آلبالویی گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ آلبالویی گل پخش حجم 300 میلی لیتر

  20,000 تومان
  اسپری آلبالویی گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری آلبالویی گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  20 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ نقره ای گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ نقره ای گل پخش حجم 300 میلی لیتر

  20,500 تومان
  اسپری نقره ای گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری نقره ای گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  20 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ قهوه ای روشن گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ قهوه ای روشن گل پخش حجم 300 میلی لیتر

  18,000 تومان

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ نوک مدادی گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ نوک مدادی گل پخش حجم 300 میلی لیتر

  18,000 تومان
  اسپری نوک مدادی گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری نوک مدادی گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ کرم سیر گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ کرم سیر گل پخش حجم 300 میلیی لیتر

  18,000 تومان
  اسپری کرم سیر گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری کرم سیر گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ آبی روشن گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ آبی روشن گل پخش حجم 300 میلی لیتری

  18,000 تومان
  اسپری آبی روشن گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری آبی روشن گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ بنفش گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ بنفش گل پخش حجم 300 میلی لیتر

  18,000 تومان
  اسپری بنفش گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری بنفش گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری چسب همه کاره گل پخش حجم 450 میلی لیتربدنه اسپری چسب همه کاره گل پخش

  اسپری چسب همه کاره گل پخش حجم 300 میلی لیتر

  22,000 تومان
  اسپری چسب همه کاره گل پخش با استفاده از چسب هاى رابرى و ادتیوهاى مخصوص طراحى و تولید گردیده جهت چسباندن کاغذ، مقوا، پارچه، موکت، چرم، اسفنج، ابر، یونولیت و … توصیه مى گردد و با توجه به اینکه چسب هاى موجود در ظروف تیوپ و کوارت پس از باز شدن معمولا خشک شده و از بین مى روند، اسپرى چسب همه کاره گل پخش علاوه بر سهولت در استفاده…

  22 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری طلایی لوستری گل پخش حجم 450 میلی لیتر

  اسپری رنگ طلایی سوپر گل پخش حجم 450 میلی لیتر

  56,000 تومان
  اسپری طلایی سوپر ( لوستری ) با استفاده از بهترین پیگمنت طلایى و افزودنى هاى خاص اروپایى جهت مصارف هنرى، تزئینى و صنعتى طراحى و تولید گردیده است که به واسطه زمان خشک شدن سریع براقیت بالا، پوشش دهى مناسب و چسبندگى عالى براى سطوح چوبى، فلزى، شیشه اى و… که کمتر در معرض نور خورشید باشند قابل استفاده مى باشد. توصیه مى گردد براى افزایش دوام بیشتر این رنگ…

  56 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری مات کن گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری مات کننده شیشه گل پخش حجم 300 میلی لیتر

  18,500 تومان
  از این اسپری می‌توان برای مات کردن شیشه استفاده کرد. گفتنی است با توجه به کیفیت و مات بودن این اسپری رنگ، می‌توان از آن برای مصارف خانگی، هنری و صنعتی بهره برد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری کلر (براق کننده) گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری کیلر براق کننده و تثبیت کننده گل پخش حجم 300ML

  20,000 تومان
  اسپری کیلر یک پوشش محافظتی شفاف است که عموما برای پرداخت چوب و تثبیت کننده رنگ مورد استفاده قرار می گیرد ولی برای بسیاری از سطوح نیز قابل استفاده است.کیلر به طور کلی از مخلوطی از رزین و حلال تشکیل شده و دارای براقیت بالا است.

  20 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ نارنجی گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ نارنجی گل پخش حجم 300 میلی لیتری

  18,000 تومان
  اسپری نارنجی گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری نارنجی گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ کرم روشن گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ کرم روشن گل پخش حجم 300 میلی لیتری

  18,000 تومان
  اسپری کرم روشن گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری کرم روشن گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ قهوه ای سیر گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ قهوه ای سیر گل پخش حجم 300 میلی لیتری

  17,000 تومان
  اسپری قهوه ای سیر ( تیره ) گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری قهوه ای سیر ( تیره ) گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  17 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ مسی گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ مسی گل پخش حجم 300 میلی لیتری

  30,500 تومان
  اسپری مسی گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری مسی گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  30 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ قرمز سیر گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ قرمز سیر گل پخش حجم 300 میلی لیتری

  18,000 تومان
  اسپری قرمز سیر گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری قرمز سیر گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ قرمز روشن گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ قرمز روشن گل پخش حجم 300 میلی لیتر

  18,000 تومان
  اسپری قرمز روشن گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری قرمز روشن گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ طوسی سیر گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ طوسی سیر گل پخش حجم 300 میلی لیتری

  18,000 تومان
  اسپری طوسی سیر ( تیره ) گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری طوسی سیر ( تیره ) گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ طوسی روشن گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ طوسی روشن گل پخش حجم 300 میلی لیتری

  18,000 تومان
  اسپری طوسی روشن گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری طوسی روشن گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ طلایی گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ طلایی ممتاز گل پخش حجم 300 میلی لیتر

  36,000 تومان
  اسپری طلایی ممتاز گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری طلایی ممتاز گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  36 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ صورتی گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ صورتی گل پخش حجم 300 میلی لیتر

  18,000 تومان
  اسپری صورتی گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری صورتی گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ سرمه ای گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ سرمه ای گل پخش حجم 300 میلی لیتر

  18,000 تومان
  اسپری سرمه ای گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری سرمه ای گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ مشکی مات گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ مشکی مات گل پخش حجم 300 میلی لیتری

  18,000 تومان
  اسپری مشکی مات گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری مشکی مات گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ سبز روشن گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ سبز روشن گل پخش حجم 300 میلی لیتری

  18,000 تومان
  اسپری سبز روشن گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری سبز روشن گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول
 • اسپری رنگ زرد روشن گل پخش حجم 300 میلی لیترسر بالف اسپری های گل پخش

  اسپری رنگ زرد روشن گل پخش حجم 300 میلی لیتری

  18,000 تومان
  اسپری زرد روشن گل پخش با بهره گیرى از مدرن ترین و جدیدترین تجهیزات و همچنین بهترین مواد اولیه اروپایى طراحى و تولید گردیده است. اسپری زرد روشن گل پخش با داشتن براقیت، پوشش و دوام فوق العاده براى رنگ آمیزى روى سطوح فلزى، چوبى، پلاستیکى، سیمانى، سفالى و شیشه اى قابل استفاده مى باشد.

  18 امتیاز

  نمایش سریع محصول