12 کالا

 • غلطک همه کاره 5 سانت انگشتی الماس

  غلطک نقاشی 5 سانتی الماس مدل همه کاره

  10,000 تومان
  غلطک رنگ نقاشی 5 سانتی متر همه کاره الماس یکی از پرکاربرد ترین غلطک رنگ میباشد که برای انواع سطوح و انواع رنگ مناسب بوده و میتوان برای سطوح داخلی و خارجی ساختمان از آن به راحتی استفاده نمود.همین طور از غلطک همه کاره بزرگ برای افزایش سرعت در روند رنگ آمیزی استفاده میشود و با افتخار ساخت ایران میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • غلطک پلاستیک و اکریلیک 25 سانت بزرگ الماس

  غلطک نقاشی اکریلیک و پلاستیک الماس مدل 25 سانتی قطور

  24,500 تومان
  غلطک نقاشی اکریلیک و پلاستیک الماس مدل 25 سانتی قطور یکی از پرکاربرد ترین غلطک رنگ میباشد که برای انواع سطوح و انواع رنگ مناسب بوده و میتوان برای سطوح داخلی و خارجی ساختمان از آن به راحتی استفاده نمود. همین طور از غلطک رنگ اکریلیک و پلاستیک بزرگ برای افزایش سرعت در روند رنگ آمیزی استفاده میشود و با افتخار ساخت ایران میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • غلطک همه کاره 25 سانت بزرگ الماس

  غلطک نقاشی 25 سانتی الماس مدل همه کاره قطور

  24,000 تومان
  غلطک رنگ نقاشی 25 سانتی متر همه کاره الماس (قطور) یکی از پرکاربرد ترین غلطک رنگ میباشد که برای انواع سطوح و انواع رنگ مناسب بوده و میتوان برای سطوح داخلی و خارجی ساختمان از آن به راحتی استفاده نمود.همین طور از غلطک همه کاره بزرگ برای افزایش سرعت در روند رنگ آمیزی استفاده میشود و با افتخار ساخت ایران میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • غلطک رنگ همه کاره انگشتی 5 سانتی ترکیه ای گونش

  غلطک رنگ همه کاره 5 سانت انگشتی ترکیه ای گونش

  13,700 تومان
  غلطک رنگ همه کاره 5 سانت انگشتی ترکیه ای گونش مخصوص رنگ پلاستیک ، آکریلیک و روغنی تهیه شده از بهترین الیاف پارچه مناسب برای رنگ کردن در و دیوار های ساختمان با رنگ آمیزی یکنواخت بدون برجای گذاشتن هرگونه رد غلطک و رنگ روی سطح میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • غلطک رنگ همه کاره انگشتی 10 سانتی ترکیه ای گونش

  غلطک رنگ همه کاره 10 سانت انگشتی ترکیه ای گونش

  16,000 تومان
  غلطک رنگ همه کاره 10 سانت انگشتی ترکیه ای گونش مخصوص رنگ پلاستیک ، آکریلیک و روغنی تهیه شده از بهترین الیاف پارچه مناسب برای رنگ کردن در و دیوار های ساختمان با رنگ آمیزی یکنواخت بدون برجای گذاشتن هرگونه رد غلطک و رنگ روی سطح میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • غلطک رنگ همه کاره انگشتی 15 سانتی ترکیه ای گونش

  غلطک رنگ همه کاره 15 سانت انگشتی ترکیه ای گونش

  19,000 تومان
  غلطک رنگ همه کاره 15 سانت انگشتی ترکیه ای گونش مخصوص رنگ پلاستیک ، آکریلیک و روغنی تهیه شده از بهترین الیاف پارچه مناسب برای رنگ کردن در و دیوار های ساختمان با رنگ آمیزی یکنواخت بدون برجای گذاشتن هرگونه رد غلطک و رنگ روی سطح میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • غلطک رنگ همه کاره انگشتی 20 سانتی ترکیه ای گونش

  غلطک رنگ همه کاره 20 سانت انگشتی ترکیه ای گونش

  23,000 تومان
  غلطک رنگ همه کاره 20 سانت انگشتی ترکیه ای گونش مخصوص رنگ پلاستیک ، آکریلیک و روغنی تهیه شده از بهترین الیاف پارچه مناسب برای رنگ کردن در و دیوار های ساختمان با رنگ آمیزی یکنواخت بدون برجای گذاشتن هرگونه رد غلطک و رنگ روی سطح.
  نمایش سریع محصول
 • غلطک رنگ همه کاره بزرگ 25 سانتی ترکیه ای گونش

  غلطک رنگ همه کاره 25 سانت بزرگ ترکیه ای گونش

  38,500 تومان
  غلطک رنگ همه کاره 25 سانت بزرگ ترکیه ای گونش مخصوص رنگ پلاستیک و آکریلیک و روغنی (همه کاره) تهیه شده از بهترین الیاف پارچه با میله ی ضد زنگ و مقاوم مناسب برای رنگ کردن در و دیوار های ساختمان با رنگ آمیزی یکنواخت بدون برجای گذاشتن هرگونه رد غلطک و رنگ روی سطوح میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • غلطک رنگ پلاستیک بزرگ 25 سانتی ترکیه ای گونش

  غلطک رنگ پلاستیک 25 سانتی بزرگ ترکیه ای گونش

  41,500 تومان
  غلطک رنگ پلاستیک 25 سانتی بزرگ ترکیه ای گونش مخصوص رنگ پلاستیک و آکریلیک تهیه شده از بهترین الیاف پارچه مناسب برای رنگ کردن در و دیوار های ساختمان با رنگ آمیزی یکنواخت بدون برجای گذاشتن هرگونه رد غلطک و رنگ رو سطوح میباشد.با بستن این غلطک به یک دسته غلطک به راحتی دیوار های بلند و سقف خانه ی خود را رنگ کنید.
  نمایش سریع محصول
 • غلطک رنگ همه کاره انگشتی 25 سانتی ترکیه ای گونش

  غلطک رنگ 25 سانت همه کاره انگشتی گونش ترکیه ای

  24,000 تومان
  غلطک رنگ همه کاره انگشتی 25 سانت ترکیه ای گونش مخصوص رنگ پلاستیک ، آکریلیک و روغنی تهیه شده از بهترین الیاف پارچه مناسب برای رنگ کردن در و دیوار های ساختمان با رنگ آمیزی یکنواخت بدون برجای گذاشتن هرگونه رد غلطک و رنگ روی سطح.
  نمایش سریع محصول
 • غلطک رنگ همه کاره 25 سانتی نیمه قطور ترکیه ای گونش

  غلطک رنگ همه کاره 25 سانتی نیمه قطور گونش ترکیه ای

  32,000 تومان
  غلطک نیمه قطور (متوسط) 25 سانتی متری ترکیه ای گونش مخصوص رنگ پلاستیک و آکریلیک و روغنی (همه کاره) تهیه شده از بهترین الیاف پارچه با میله ی ضد زنگ و مقاوم مناسب برای رنگ کردن در و دیوار های ساختمان با رنگ آمیزی یکنواخت بدون برجای گذاشتن هرگونه رد غلطک و رنگ با بستن این غلطک به یک دسته غلطک و یا دسته های جارو به راحتی دیوار های…
  نمایش سریع محصول
 • غلطک رنگ پلاستیک 25 سانتی نیمه قطور گونش ترکیه ای

  غلطک رنگ پلاستیک 25 سانتی نیمه قطور گونش ترکیه ای

  36,000 تومان
  غلطک نیمه قطور (متوسط) 25 سانتی متری ترکیه ای گونش مخصوص رنگ پلاستیک و آکریلیک تهیه شده از بهترین الیاف پارچه با میله ی ضد زنگ و مقاوم مناسب برای رنگ کردن در و دیوار های ساختمان با رنگ آمیزی یکنواخت بدون برجای گذاشتن هرگونه رد غلطک و رنگ با بستن این غلطک به یک دسته غلطک و یا دسته های جارو به راحتی دیوار های بلند و سقف خانه…
  نمایش سریع محصول