چسب سنگ جلاسنج دوجزئی وزن 225 گرمی


چسب سنگ جلاسنج جهت چسباندن کلیه قطعات سنگی در صنایع، منازل و ساختمان سازی و نماکاری