رنگ شرابی دکوراتیو صدفی کارن
رنگ شرابی دکوراتیو صدفی کارن
رنگ شرابی دکوراتیو صدفی کارن
رنگ شرابی دکوراتیو صدفی کارن
رنگ شرابی دکوراتیو صدفی کارن
رنگ شرابی دکوراتیو صدفی کارن

رنگ های هنری و دکوراتیو و تزئینی شرابی صدفی کارن جهت کار های تزئینی با کیفیتی خوب و برپایه رزین های آکریلیک و پایه آب بدون بو میباشد.