رنگ نیم پلاستیک درجه 2 آق رنگ
رنگ نیم پلاستیک درج2 آق رنگ
رنگ نیم پلاستیک درجه 2 آق رنگ
رنگ نیم پلاستیک درج2 آق رنگ

پوشرنگ نیم پلاستیک درجه 1 مات آق رنگ (آک رنگ) – جهت مصارف ساختمانی با کیفیت و پوشش مناسب و آماده استفاده در نماهای داخلی خانه مثل دیوار ها و سقف با ماندگاری بالا و کاملا سفید در وزن 1کیلو گرمی