روغن الیف طلایی درجه3 رزین گل

روغن الیف طلایی درجه3 رزین گل یک لیتریرزین گل الیف بتونه طلایی یک لیتری


15,000 تومان

آخرین بروزرسانی قیمت : 1398/06/12

روغن الیف طلایی رزین گل درجه سه (مارک طلایی) جهت تهیه بهتر بتونه نقاشی های ساختمانی با کیفیت مناسب