فروش ویژه و فوق العاده رزین اپوکسی شفاف و بدون حباب کلیرا حجم 1.2 کیلوگرم بهمراه هاردنر

800 گرم رزین و 400 گرم هاردنر بدون زرد شدن