1 کالا

  • سیلر مخصوص چوب پارس اشن کیلو کد 200سیلر مخصوص چوب پارس اشن کیلو کد 200

    سیلر مخصوص چوب پارس اشن کد 200 حجم 1 کیلوگرم

    56,500 تومان
    از سیلر مخصوص چوب پارس اشن کد 200 به منظورحفاظت و جلوگیری از فرسودگی چوب، پر کردن خلل و آوندهای چوب قبل از رنگ نهايي و جلوگیری از نفوذ رنگ به داخل چوب به كار مي رود. هم چنین از این محصول می توان به عنوان پوشش جهت جلوگیری از خوردگی و ضد آب نمودن چوب استفاده کرد. حجم محصول 1 کیلوگرم میباشد.

    56 امتیاز