35 کالا

 • اسپری رنگ کرم روشن دوپلی کالر مدل Light Ivory رال 1015اسپری رنگ کرم روشن دوپلی کالر مدل Light Ivory رال 1015

  اسپری رنگ کرم روشن دوپلی کالر مدل Light Ivory کد رال 1015

  90,000 تومان
  اسپری رنگ کرم روشن دوپلی کالر مدل Light Ivory کد رال 1015 که به نام Dupli Color Light Ivory RALL 1015 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ کرم روشن دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری سفید ترافیکی دوپلی کالر رال 9016اسپری رنگ سفید براق دوپلی کالر مدل Traffic White رال 9016

  اسپری رنگ سفید براق دوپلی کالر مدل Traffic White کد رال 9016

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سفید براق دوپلی کالر مدل Traffic White کد رال 9016 که به نام Dupli Color Traffic White RALL 9016 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سفید براق دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری قرمز جیگری دوپلی کالر مدل Black Red رال 3007اسپری قرمز جیگری دوپلی کالر مدل Black Red رال 3007

  اسپری رنگ قرمز جیگری دوپلی کالر مدل Black Red کد رال 3007

  90,000 تومان
  اسپری رنگ قرمز جیگری دوپلی کالر مدل Black Red کد رال 3007 که به نام Dupli Color Black Red RALL 3007 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ قرمز جیگری دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ قهوه ای فندقی دوپلی کالر مدل Nut Brown رال 8011اسپری رنگ قهوه ای فندقی دوپلی کالر مدل Nut Brown رال 8011

  اسپری رنگ قهوه ای فندقی دوپلی کالر مدل Nut Brown کد رال 8011

  90,000 تومان
  اسپری رنگ قهوه ای فندقی دوپلی کالر مدل Nut Brown کد رال 8011 که به نام Dupli Color Nut Brown RALL 8011 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ قهوه ای فندقی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و…

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ نارنجی دوپلی کالر مدل Pure Orange رال 2004اسپری رنگ نارنجی دوپلی کالر مدل Pure Orange رال 2004

  اسپری رنگ نارنجی دوپلی کالر مدل Pure Orange کد رال 2004

  90,000 تومان
  اسپری رنگ نارنجی دوپلی کالر مدل Pure Orange کد رال 2004 که به نام Dupli Color Pure Orange RALL 2004 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ نارنجی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ سفید مات دوپلی کالر مدل White Mattاسپری رنگ سفید مات دوپلی کالر مدل White Matt

  اسپری رنگ سفید مات دوپلی کالر مدل White Matt حجم 400 میلی‌لیتر

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سفید مات دوپلی کالر مدل White Matt که به نام Dupli Color White Matt Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سفید مات دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ زرد زینک دوپلی کالر مدل Zinc Yellow رال 1018اسپری رنگ زرد زینک دوپلی کالر مدل Zinc Yellow رال 1018

  اسپری رنگ زرد زینک دوپلی کالر مدل Zinc Yellow کد رال 1018

  90,000 تومان
  اسپری رنگ زرد زینک دوپلی کالر مدل Zinc Yellow کد رال 1018 که به نام Dupli Color Zinc Yellow RALL 1018 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ زرد زینک دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ نارنجی روشن دوپلی کالر مدل Pastel Orange رال 2003اسپری رنگ نارنجی روشن دوپلی کالر مدل Pastel Orange رال 2003

  اسپری رنگ نارنجی روشن دوپلی کالر مدل Pastel Orange کد رال 2003

  90,000 تومان
  اسپری رنگ نارنجی روشن دوپلی کالر مدل Pastel Orange کد رال 2003 که به نام Dupli Color Pastel Orange RALL 2003 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ نارنجی روشن دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ آستر پلاستیک دوپلی کالر مدل Plastic Primerاسپری رنگ آستر پلاستیک دوپلی کالر مدل Plastic Primer

  اسپری رنگ آستر پلاستیک دوپلی کالر مدل Plastic Primer حجم 400 میلی‌لیتر

  95,000 تومان
  اسپری رنگ آستر پلاستیک دوپلی کالر مدل Plastic Primer که به نام Dupli Color Plastic Primer Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ آستر پلاستیک فلورسنت دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  95 امتیاز

 • اسپری براق کننده و تثبیت کننده دوپلی کالر مدل Glossy Clear Lacquerاسپری براق کننده و تثبیت کننده دوپلی کالر مدل Glossy Clear Lacquer

  اسپری کیلر براق دوپلی کالر مدل Glossy Clear Lacquer حجم 400 میلی‌لیتر

  95,000 تومان
  اسپری کیلر براق دوپلی کالر مدل Glossy Clear Lacquer که به نام Dupli Color Glossy Clear Lacquer Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری براق کننده و تثبیت کننده دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  95 امتیاز

 • اسپری رنگ سفید استخوانی دوپلی کالر مدل Pure White رال 9010اسپری رنگ سفید استخوانی دوپلی کالر مدل Pure White رال 9010

  اسپری رنگ سفید استخوانی دوپلی کالر مدل Pure White کد رال 9010

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سفید استخوانی دوپلی کالر مدل Pure White رال 9010 که به نام Dupli Color Pure White RALL 9010 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سفید استخوانی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ زرد خردلی دوپلی کالر مدل Rapeseed Yellow رال 1021اسپری رنگ زرد خردلی دوپلی کالر مدل Rapeseed Yellow رال 1021

  اسپری رنگ زرد خردلی دوپلی کالر مدل Rapeseed Yellow کد رال 1021

  90,000 تومان
  اسپری رنگ زرد خردلی دوپلی کالر مدل Rapeseed Yellow رال 1021 که به نام Dupli Color Rapeseed Yellow RALL 1021 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ زرد خردلی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ سبز نعنایی دوپلی کالر مدل Mint Green رال 6029اسپری رنگ سبز نعنایی دوپلی کالر مدل Mint Green رال 6029

  اسپری رنگ سبز نعنایی دوپلی کالر مدل Mint Green کد رال 6029

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سبز نعنایی دوپلی کالر مدل Mint Green رال 6029 که به نام Dupli Color Mint Green RALL 6029 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سبز نعنایی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ سبز روشن دوپلی کالر مدل Reseda Green رال 6011اسپری رنگ سبز روشن دوپلی کالر مدل Reseda Green رال 6011

  اسپری رنگ سبز روشن دوپلی کالر مدل Reseda Green کد رال 6011

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سبز روشن دوپلی کالر مدل Reseda Green رال 6011 که به نام Dupli Color Reseda Green RALL 6011 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سبز روشن دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ سبز سیر دوپلی کالر مدل Moss Green رال 6005اسپری رنگ سبز سیر دوپلی کالر مدل Moss Green رال 6005

  اسپری رنگ سبز سیر دوپلی کالر مدل Moss Green کد رال 6005

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سبز سیر دوپلی کالر مدل Moss Green رال 6005 که به نام Dupli Color Moss Green RALL 6005 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سبز سیر دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ سبز کم رنگ دوپلی کالر مدل Pale Green رال 6021اسپری رنگ سبز کم رنگ دوپلی کالر مدل Pale Green رال 6021

  اسپری رنگ سبز کم رنگ دوپلی کالر مدل Pale Green کد رال 6021

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سبز کم رنگ دوپلی کالر مدل Pale Green رال 6021 که به نام Dupli Color Pale Green RALL 6021 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سبز کم رنگ دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره…

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ بژ دوپلی کالر مدل Beige رال 1001اسپری رنگ بژ دوپلی کالر مدل Beige رال 1001

  اسپری رنگ بژ دوپلی کالر مدل Beige کد رال 1001

  90,000 تومان
  اسپری رنگ بژ دوپلی کالر مدل Beige رال 1001 که به نام Dupli Color Beige RALL 1001 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ بژ دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ قرمز شرابی دوپلی کالر مدل Ruby Red رال 3003اسپری رنگ قرمز شرابی دوپلی کالر مدل Ruby Red رال 3003

  اسپری رنگ قرمز شرابی دوپلی کالر مدل Ruby Red رال 3003

  90,000 تومان
  اسپری رنگ قرمز شرابی دوپلی کالر مدل Ruby Red رال 3003 که به نام Dupli Color Ruby Red RALL 3003 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ قرمز شرابی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ قرمز آتشین دوپلی کالر مدل Flame Red رال 3000اسپری رنگ قرمز آتشین دوپلی کالر مدل Flame Red رال 3000

  اسپری رنگ قرمز آتشین دوپلی کالر مدل Flame Red کد رال 3000

  90,000 تومان
  اسپری رنگ قرمز آتشین دوپلی کالر مدل Flame Red رال 3000 که به نام Dupli Color Flame Red RALL 3000 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ قرمز آتشین دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ مشکی براق دوپلی کالر مدل Black Glossy رال 9005Nاسپری رنگ مشکی براق دوپلی کالر مدل Black Glossy رال 9005N

  اسپری رنگ مشکی براق دوپلی کالر مدل Black Glossy رال 9005N

  90,000 تومان
  اسپری رنگ مشکی براق دوپلی کالر مدل Black Glossy رال 9005N که به نام Dupli Color Black Glossy RALL 9005N Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ مشکی براق دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ مشکی مات دوپلی کالر مدل Black Matt رال 9005Nاسپری رنگ مشکی مات دوپلی کالر مدل Black Matt رال 9005N

  اسپری رنگ مشکی مات دوپلی کالر مدل Black Matt کد رال 9005N

  90,000 تومان
  اسپری رنگ مشکی مات دوپلی کالر مدل Black Matt رال 9005N که به نام Dupli Color Black Matt RALL 9005N Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ مشکی مات دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ نقره ای آلومینیومی دوپلی کالر مدل Silver Aluminum رال 9006اسپری رنگ نقره ای آلومینیومی دوپلی کالر مدل Silver Aluminum رال 9006

  اسپری رنگ نقره ای آلومینیومی دوپلی کالر مدل Silver Aluminum کد رال 9006

  90,000 تومان
  اسپری رنگ نقره ای آلومینیومی دوپلی کالر مدل Silver Aluminum رال 9006 که به نام Dupli Color Silver Aluminum RALL 9006 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ نقره ای آلومینیومی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره…

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ نقره ای خاکستری دوپلی کالر مدل Gray Aluminum رال 9007اسپری رنگ نقره ای خاکستری دوپلی کالر مدل Gray Aluminum رال 9007

  اسپری رنگ نقره ای خاکستری دوپلی کالر مدل Gray Aluminum کد رال 9007

  90,000 تومان
  اسپری رنگ نقره ای خاکستری دوپلی کالر مدل Gray Aluminum رال 9007 که به نام Dupli Color Gray Aluminum RALL 9007 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ نقره ای خاکستری دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره…

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ خاکستری شنی دوپلی کالر مدل Flint Gray رال 7032اسپری رنگ خاکستری شنی دوپلی کالر مدل Flint Gray رال 7032

  اسپری رنگ خاکستری شنی دوپلی کالر مدل Flint Gray کد رال 7032

  90,000 تومان
  اسپری رنگ خاکستری شنی دوپلی کالر مدل Flint Gray رال 7032 که به نام Dupli Color Flint Gray RALL 7032 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ خاکستری شنی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ خاکستری سنگی دوپلی کالر مدل Stone Gray رال 7030اسپری رنگ خاکستری سنگی دوپلی کالر مدل Stone Gray رال 7030

  اسپری رنگ خاکستری سنگی دوپلی کالر مدل Stone Gray کد رال 7030

  90,000 تومان
  اسپری رنگ خاکستری سنگی دوپلی کالر مدل Stone Gray رال 7030 که به نام Dupli Color Stone Gray RALL 7030 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری خاکستری سنگی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ بنفش دوپلی کالر مدل Blue Lilac رال 4006اسپری رنگ بنفش ترافیک دوپلی کالر مدل Traffic Purple رال 4006

  اسپری رنگ بنفش ترافیک دوپلی کالر مدل Traffic Purple کد رال 4006

  90,000 تومان
  اسپری رنگ بنفش ترافیک دوپلی کالر مدل Traffic Purple رال 4006 که به نام Dupli Color Traffic Purple RALL 4006 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ بنفش ترافیک دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ بنفش رال 4005 دوپلی کالراسپری رنگ بنفش دوپلی کالر مدل Blue Lilac رال 4005

  اسپری رنگ بنفش دوپلی کالر مدل Blue Lilac کد رال 4005

  90,000 تومان
  اسپری رنگ بنفش دوپلی کالر مدل Blue Lilac رال 4005 که به نام Dupli Color Blue Lilac RALL 4005 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ بنفش دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ آبی روشن دوپلی کالر مدل Light Blue کد رال 5012اسپری رنگ آبی روشن دوپلی کالر مدل Light Blue کد رال 5012

  اسپری رنگ آبی روشن دوپلی کالر مدل Light Blue رال 5012

  90,000 تومان
  اسپری رنگ آبی روشن دوپلی کالر مدل Light Blue رال 5012 که به نام Dupli Color Light Blue RALL 5012 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ آبی روشن دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ خاکستری بازالت دوپلی کالر مدل Basalt Gray کد رال 7012اسپری رنگ خاکستری بازالت دوپلی کالر مدل Basalt Gray کد رال 7012

  اسپری رنگ خاکستری بازالت دوپلی کالر مدل Basalt Gray کد رال 7012

  90,000 تومان
  اسپری رنگ خاکستری بازالت دوپلی کالر مدل Basalt Gray کد رال 7012 که به نام Dupli Color Basalt Gray RALL 5012 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ خاکستری بازالت دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ آبی سیر دوپلی کالر مدل Ultramarine Blue کد رال 5002اسپری رنگ آبی سیر دوپلی کالر مدل Ultramarine Blue کد رال 5002

  اسپری رنگ آبی سیر دوپلی کالر مدل Ultramarine Blue کد رال 5002

  90,000 تومان
  اسپری رنگ آبی سیر دوپلی کالر مدل Ultramarine Blue کد رال 5002 که به نام Dupli Color Ultramarine Blue RALL 5002 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ آبی سیر دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ آبی جنتیانا دوپلی کالر مدل Gentian Blue کد رال 5010اسپری رنگ آبی جنتیانا دوپلی کالر مدل Gentian Blue کد رال 5010

  اسپری رنگ آبی جنتیانا دوپلی کالر مدل Gentian Blue کد رال 5010

  90,000 تومان
  اسپری رنگ آبی جنتیانا دوپلی کالر مدل Gentian Blue کد رال 5010 که به نام Dupli Color Gentian Blue RALL 5010 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ آبی جنتیانا دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ آبی آسمانی دوپلی کالر مدل Sky Blue کد رال 5015اسپری رنگ آبی آسمانی دوپلی کالر مدل Sky Blue کد رال 5015

  اسپری رنگ آبی آسمانی دوپلی کالر مدل Sky Blue کد رال 5015

  90,000 تومان
  اسپری رنگ آبی آسمانی دوپلی کالر مدل Sky Blue کد رال 5015 که به نام Dupli Color Sky Blue RALL 5015 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ آبی آسمانی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز