1 کالا

  • کننده 050

    مات کننده آلکیدی کیلو 050 سحر

    16,300 تومان
    یک پوشش تزئینی حفاظتی می باشد. از این محصول در رنگ آمیزی دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.
    نمایش سریع محصول