براساس کاربرد رنگ

38 کالا

دقت کنید که رنگ ها دارای کاربرد های مختلفی هستند و هر رنگ برای کاربرد خاص خود تولید میشود . فروشگاه اینترنتی کاردک این کاربرد ها را برای جامعه مشتریان تفکیک و دسته بندی کرده است که شامل رنگ های ، ساختمانی، جدولی، صنعتی، ترافیکی، اپوکسی، رزین، اسپری، فوری و… میباشد که شما متناسب با کاربرد مورد نظر خود دسته خاص را انتخاب میکنید . 

رنگ به عنوان عنصری تجسمی برای توصیف موضوع اثر و خصوصیات آن؛ مثل ترسیم یک منظره پاییزی یا زمستانی که برای هرکدام از اجزای آن منظره (درخت‌ها، ساختمان‌ها، زمین، آسمان و …)از طیف رنگ‌های خاصی استفاده می‌شود و به این ترتیب پاییزی یا زمستانی بودن فضای آن منظره و همه ویژگی‌هایش با رنگ‌هایی که در آن استفاده شده توصیف می‌گردد. این خصوصیت توصیف گرانه رنگ می‌تواند در ترسیم یک طبیعت بیجان و عناصر آن، یک چهره و پیکره ویا هر موضوع دیگری به کار گرفته شود. مثل آثار نقاشان طبیعت‌گرا یا همانگونه که رنگ‌های یک عکس رنگی موضوع خود را توصیف می‌کنند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها