براساس کاربرد رنگ

94 کالا

دقت کنید که رنگ ها دارای کاربرد های مختلفی هستند و هر رنگ برای کاربرد خاص خود تولید میشود . فروشگاه اینترنتی کاردک این کاربرد ها را برای جامعه مشتریان تفکیک و دسته بندی کرده است که شامل رنگ های ، ساختمانی، جدولی، صنعتی، ترافیکی، اپوکسی، رزین، اسپری، فوری و… میباشد که شما متناسب با کاربرد مورد نظر خود دسته خاص را انتخاب میکنید . 

رنگ به عنوان عنصری تجسمی برای توصیف موضوع اثر و خصوصیات آن؛ مثل ترسیم یک منظره پاییزی یا زمستانی که برای هرکدام از اجزای آن منظره (درخت‌ها، ساختمان‌ها، زمین، آسمان و …)از طیف رنگ‌های خاصی استفاده می‌شود و به این ترتیب پاییزی یا زمستانی بودن فضای آن منظره و همه ویژگی‌هایش با رنگ‌هایی که در آن استفاده شده توصیف می‌گردد. این خصوصیت توصیف گرانه رنگ می‌تواند در ترسیم یک طبیعت بیجان و عناصر آن، یک چهره و پیکره ویا هر موضوع دیگری به کار گرفته شود. مثل آثار نقاشان طبیعت‌گرا یا همانگونه که رنگ‌های یک عکس رنگی موضوع خود را توصیف می‌کنند.