انواع اسپری ها

81 کالا

 • اسپری کیلر مات دوپلی کالر مدل Matt Clear Lacquerاسپری کیلر مات دوپلی کالر مدل Matt Clear Lacquer

  اسپری کیلر مات دوپلی کالر مدل Matt Clear Lacquer

  95,000 تومان
  اسپری کیلر مات دوپلی کالر مدل Matt Clear Lacquer که به نام Dupli Color Matt Clear Lacquer Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ کیلر مات دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  95 امتیاز

 • اسپری رنگ نارنجی فلورسنت دوپلی کالر مدل Orange Fluorescent حجم 400 میلی‌لیتراسپری رنگ نارنجی فلورسنت دوپلی کالر مدل Orange Fluorescent حجم 400 میلی‌لیتر

  اسپری رنگ نارنجی فلورسنت دوپلی کالر مدل Orange Fluorescent حجم 400 میلی‌لیتر

  95,000 تومان
  اسپری رنگ نارنجی فلورسنت دوپلی کالر مدل Orange Fluorescent که به نام Dupli Color Orange Fluorescent Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ نارنجی فلورسنت دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  95 امتیاز

 • اسپری رنگ مسی دوپلی کالر مدل Effect Copperاسپری رنگ مسی دوپلی کالر مدل Effect Copper

  اسپری رنگ مسی دوپلی کالر مدل Effect Copper

  95,000 تومان
  اسپری رنگ مسی دوپلی کالر مدل Effect Copper که به نام Dupli Color Effect Copper Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ مسی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  95 امتیاز

 • اسپری رنگ کروم نقره ای دوپلی کالر مدل Effect Silver Chromeاسپری رنگ کروم نقره ای دوپلی کالر مدل Effect Silver Chrome

  اسپری رنگ کروم نقره ای دوپلی کالر مدل Effect Silver Chrome

  95,000 تومان
  اسپری رنگ کروم نقره ای دوپلی کالر مدل Effect Silver Chrome که به نام Dupli Color Effect Silver Chrome Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ کروم نقره ای دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  95 امتیاز

 • اسپری رنگ طلایی دوپلی کالر مدل Effect Goldاسپری رنگ طلایی دوپلی کالر مدل Effect Gold

  اسپری رنگ طلایی دوپلی کالر مدل Effect Gold حجم 400 میلی‌لیتر

  95,000 تومان
  اسپری رنگ طلایی دوپلی کالر مدل Effect Gold که به نام Dupli Color Effect Gold Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ طلایی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  95 امتیاز

 • اسپری رنگ کرم روشن دوپلی کالر مدل Light Ivory رال 1015اسپری رنگ کرم روشن دوپلی کالر مدل Light Ivory رال 1015

  اسپری رنگ کرم روشن دوپلی کالر مدل Light Ivory کد رال 1015

  90,000 تومان
  اسپری رنگ کرم روشن دوپلی کالر مدل Light Ivory کد رال 1015 که به نام Dupli Color Light Ivory RALL 1015 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ کرم روشن دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری سفید ترافیکی دوپلی کالر رال 9016اسپری رنگ سفید براق دوپلی کالر مدل Traffic White رال 9016

  اسپری رنگ سفید براق دوپلی کالر مدل Traffic White کد رال 9016

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سفید براق دوپلی کالر مدل Traffic White کد رال 9016 که به نام Dupli Color Traffic White RALL 9016 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سفید براق دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری قرمز جیگری دوپلی کالر مدل Black Red رال 3007اسپری قرمز جیگری دوپلی کالر مدل Black Red رال 3007

  اسپری رنگ قرمز جیگری دوپلی کالر مدل Black Red کد رال 3007

  90,000 تومان
  اسپری رنگ قرمز جیگری دوپلی کالر مدل Black Red کد رال 3007 که به نام Dupli Color Black Red RALL 3007 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ قرمز جیگری دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ قهوه ای فندقی دوپلی کالر مدل Nut Brown رال 8011اسپری رنگ قهوه ای فندقی دوپلی کالر مدل Nut Brown رال 8011

  اسپری رنگ قهوه ای فندقی دوپلی کالر مدل Nut Brown کد رال 8011

  90,000 تومان
  اسپری رنگ قهوه ای فندقی دوپلی کالر مدل Nut Brown کد رال 8011 که به نام Dupli Color Nut Brown RALL 8011 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ قهوه ای فندقی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و…

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ نارنجی دوپلی کالر مدل Pure Orange رال 2004اسپری رنگ نارنجی دوپلی کالر مدل Pure Orange رال 2004

  اسپری رنگ نارنجی دوپلی کالر مدل Pure Orange کد رال 2004

  90,000 تومان
  اسپری رنگ نارنجی دوپلی کالر مدل Pure Orange کد رال 2004 که به نام Dupli Color Pure Orange RALL 2004 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ نارنجی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ زرد فلورسنت دوپلی کالر مدل Yellow Fluorescentاسپری رنگ زرد فلورسنت دوپلی کالر مدل Yellow Fluorescent

  اسپری رنگ زرد فلورسنت دوپلی کالر مدل Yellow Fluorescent حجم 400 میلی‌لیتر

  95,000 تومان
  اسپری رنگ زرد فلورسنت دوپلی کالر مدل Yellow Fluorescent که به نام Dupli Color Yellow Fluorescent Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ زرد فلورسنت دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  95 امتیاز

 • اسپری رنگ سفید مات دوپلی کالر مدل White Mattاسپری رنگ سفید مات دوپلی کالر مدل White Matt

  اسپری رنگ سفید مات دوپلی کالر مدل White Matt حجم 400 میلی‌لیتر

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سفید مات دوپلی کالر مدل White Matt که به نام Dupli Color White Matt Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سفید مات دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ سبز فلورسنت دوپلی کالر مدل Green Fluorescentاسپری رنگ سبز فلورسنت دوپلی کالر مدل Fluorescent

  اسپری رنگ سبز فلورسنت دوپلی کالر مدل Green Fluorescent حجم 400 میلی‌لیتر

  95,000 تومان
  اسپری رنگ سبز فلورسنت دوپلی کالر مدل Green Fluorescent که به نام Dupli Color Green Fluorescent Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سبز فلورسنت دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  95 امتیاز

 • اسپری رنگ زرد زینک دوپلی کالر مدل Zinc Yellow رال 1018اسپری رنگ زرد زینک دوپلی کالر مدل Zinc Yellow رال 1018

  اسپری رنگ زرد زینک دوپلی کالر مدل Zinc Yellow کد رال 1018

  90,000 تومان
  اسپری رنگ زرد زینک دوپلی کالر مدل Zinc Yellow کد رال 1018 که به نام Dupli Color Zinc Yellow RALL 1018 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ زرد زینک دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ صورتی فلورسنت دوپلی کالر مدل Pink Fluorescentاسپری رنگ صورتی فلورسنت دوپلی کالر مدل Pink Fluorescent

  اسپری رنگ صورتی فلورسنت دوپلی کالر مدل Pink Fluorescent حجم 400 میلی‌لیتر

  95,000 تومان
  اسپری رنگ صورتی فلورسنت دوپلی کالر مدل Pink Fluorescent که به نام Dupli Color Pink Fluorescent Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ صورتی فلورسنت دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  95 امتیاز

 • اسپری رنگ نارنجی روشن دوپلی کالر مدل Pastel Orange رال 2003اسپری رنگ نارنجی روشن دوپلی کالر مدل Pastel Orange رال 2003

  اسپری رنگ نارنجی روشن دوپلی کالر مدل Pastel Orange کد رال 2003

  90,000 تومان
  اسپری رنگ نارنجی روشن دوپلی کالر مدل Pastel Orange کد رال 2003 که به نام Dupli Color Pastel Orange RALL 2003 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ نارنجی روشن دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ آستر پلاستیک دوپلی کالر مدل Plastic Primerاسپری رنگ آستر پلاستیک دوپلی کالر مدل Plastic Primer

  اسپری رنگ آستر پلاستیک دوپلی کالر مدل Plastic Primer حجم 400 میلی‌لیتر

  95,000 تومان
  اسپری رنگ آستر پلاستیک دوپلی کالر مدل Plastic Primer که به نام Dupli Color Plastic Primer Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ آستر پلاستیک فلورسنت دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  95 امتیاز

 • اسپری براق کننده و تثبیت کننده دوپلی کالر مدل Glossy Clear Lacquerاسپری براق کننده و تثبیت کننده دوپلی کالر مدل Glossy Clear Lacquer

  اسپری کیلر براق دوپلی کالر مدل Glossy Clear Lacquer حجم 400 میلی‌لیتر

  95,000 تومان
  اسپری کیلر براق دوپلی کالر مدل Glossy Clear Lacquer که به نام Dupli Color Glossy Clear Lacquer Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری براق کننده و تثبیت کننده دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  95 امتیاز

 • اسپری آستر عمومی دوپلی کالراسپری یونیورسال پرایمر دوپلی کالر مدل Universal Primer

  اسپری آستر عمومی دوپلی کالر مدل Universal Primer حجم 400 میلی‌لیتر

  95,000 تومان
  اسپری آستر عمومی دوپلی کالر مدل Universal Primer که به نام Dupli Color Universal Primer Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری یونیورسال پرایمر دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  95 امتیاز

 • اسپری رنگ سفید استخوانی دوپلی کالر مدل Pure White رال 9010اسپری رنگ سفید استخوانی دوپلی کالر مدل Pure White رال 9010

  اسپری رنگ سفید استخوانی دوپلی کالر مدل Pure White کد رال 9010

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سفید استخوانی دوپلی کالر مدل Pure White رال 9010 که به نام Dupli Color Pure White RALL 9010 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سفید استخوانی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ زرد خردلی دوپلی کالر مدل Rapeseed Yellow رال 1021اسپری رنگ زرد خردلی دوپلی کالر مدل Rapeseed Yellow رال 1021

  اسپری رنگ زرد خردلی دوپلی کالر مدل Rapeseed Yellow کد رال 1021

  90,000 تومان
  اسپری رنگ زرد خردلی دوپلی کالر مدل Rapeseed Yellow رال 1021 که به نام Dupli Color Rapeseed Yellow RALL 1021 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ زرد خردلی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ سبز نعنایی دوپلی کالر مدل Mint Green رال 6029اسپری رنگ سبز نعنایی دوپلی کالر مدل Mint Green رال 6029

  اسپری رنگ سبز نعنایی دوپلی کالر مدل Mint Green کد رال 6029

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سبز نعنایی دوپلی کالر مدل Mint Green رال 6029 که به نام Dupli Color Mint Green RALL 6029 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سبز نعنایی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ سبز روشن دوپلی کالر مدل Reseda Green رال 6011اسپری رنگ سبز روشن دوپلی کالر مدل Reseda Green رال 6011

  اسپری رنگ سبز روشن دوپلی کالر مدل Reseda Green کد رال 6011

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سبز روشن دوپلی کالر مدل Reseda Green رال 6011 که به نام Dupli Color Reseda Green RALL 6011 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سبز روشن دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ سبز سیر دوپلی کالر مدل Moss Green رال 6005اسپری رنگ سبز سیر دوپلی کالر مدل Moss Green رال 6005

  اسپری رنگ سبز سیر دوپلی کالر مدل Moss Green کد رال 6005

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سبز سیر دوپلی کالر مدل Moss Green رال 6005 که به نام Dupli Color Moss Green RALL 6005 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سبز سیر دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ سبز کم رنگ دوپلی کالر مدل Pale Green رال 6021اسپری رنگ سبز کم رنگ دوپلی کالر مدل Pale Green رال 6021

  اسپری رنگ سبز کم رنگ دوپلی کالر مدل Pale Green کد رال 6021

  90,000 تومان
  اسپری رنگ سبز کم رنگ دوپلی کالر مدل Pale Green رال 6021 که به نام Dupli Color Pale Green RALL 6021 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ سبز کم رنگ دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره…

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ بژ دوپلی کالر مدل Beige رال 1001اسپری رنگ بژ دوپلی کالر مدل Beige رال 1001

  اسپری رنگ بژ دوپلی کالر مدل Beige کد رال 1001

  90,000 تومان
  اسپری رنگ بژ دوپلی کالر مدل Beige رال 1001 که به نام Dupli Color Beige RALL 1001 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ بژ دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ قرمز شرابی دوپلی کالر مدل Ruby Red رال 3003اسپری رنگ قرمز شرابی دوپلی کالر مدل Ruby Red رال 3003

  اسپری رنگ قرمز شرابی دوپلی کالر مدل Ruby Red رال 3003

  90,000 تومان
  اسپری رنگ قرمز شرابی دوپلی کالر مدل Ruby Red رال 3003 که به نام Dupli Color Ruby Red RALL 3003 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ قرمز شرابی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ قرمز آتشین دوپلی کالر مدل Flame Red رال 3000اسپری رنگ قرمز آتشین دوپلی کالر مدل Flame Red رال 3000

  اسپری رنگ قرمز آتشین دوپلی کالر مدل Flame Red کد رال 3000

  90,000 تومان
  اسپری رنگ قرمز آتشین دوپلی کالر مدل Flame Red رال 3000 که به نام Dupli Color Flame Red RALL 3000 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ قرمز آتشین دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ مشکی براق دوپلی کالر مدل Black Glossy رال 9005Nاسپری رنگ مشکی براق دوپلی کالر مدل Black Glossy رال 9005N

  اسپری رنگ مشکی براق دوپلی کالر مدل Black Glossy رال 9005N

  90,000 تومان
  اسپری رنگ مشکی براق دوپلی کالر مدل Black Glossy رال 9005N که به نام Dupli Color Black Glossy RALL 9005N Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ مشکی براق دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ مشکی مات دوپلی کالر مدل Black Matt رال 9005Nاسپری رنگ مشکی مات دوپلی کالر مدل Black Matt رال 9005N

  اسپری رنگ مشکی مات دوپلی کالر مدل Black Matt کد رال 9005N

  90,000 تومان
  اسپری رنگ مشکی مات دوپلی کالر مدل Black Matt رال 9005N که به نام Dupli Color Black Matt RALL 9005N Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ مشکی مات دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره میباشد.

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ نقره ای آلومینیومی دوپلی کالر مدل Silver Aluminum رال 9006اسپری رنگ نقره ای آلومینیومی دوپلی کالر مدل Silver Aluminum رال 9006

  اسپری رنگ نقره ای آلومینیومی دوپلی کالر مدل Silver Aluminum کد رال 9006

  90,000 تومان
  اسپری رنگ نقره ای آلومینیومی دوپلی کالر مدل Silver Aluminum رال 9006 که به نام Dupli Color Silver Aluminum RALL 9006 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ نقره ای آلومینیومی دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره…

  90 امتیاز

 • اسپری رنگ نقره ای خاکستری دوپلی کالر مدل Gray Aluminum رال 9007اسپری رنگ نقره ای خاکستری دوپلی کالر مدل Gray Aluminum رال 9007

  اسپری رنگ نقره ای خاکستری دوپلی کالر مدل Gray Aluminum کد رال 9007

  90,000 تومان
  اسپری رنگ نقره ای خاکستری دوپلی کالر مدل Gray Aluminum رال 9007 که به نام Dupli Color Gray Aluminum RALL 9007 Spray میشناسند یک محصول آلمانی است که تحت لیسانس در ایران توزیع و تولید میشود. از کیفیت و پوشش بسیار بالایی برخوردار هستند و برپایه رزین های اکریلیک (پایه آب) تولید میشوند. اسپری رنگ نقره ای خاکستری دوپلی کالر قابل استفاده در شیشه، پارچه، چوب، فلز، آهن و غیره…

  90 امتیاز

مشاهده آنلاین و لحظه ای انواع اسپری رنگ ، چسب و … در فروشگاه اینترنتی کاردک.انواع اسپری در صنایع مختلف طراحی و تولید میشوند که در دسته بندی سایت کاردک شما میتوانید انواع اسپری های رنگ،چسب،صنعتی،هنری،اتومبیلی و … رو مشاده کنید و اقدام به خرید با نازلترین قیمت کنید.

قیمت اسپری رنگ :

فروشگاه اینترنتی کاردک این تضمین را به شما می دهد که شما میتوانید انواع اسپری را از این فروشگاه با پایین ترین قیمت نسبت به سایر رقبا و با تضمین کالای اوریجینال خریداری کنید.به جرعت میگوییم که قیمت اسپری رنگ،چسب و … در این فروشگاه با پایین ترین حد خود به فروش میرسند.

تضمین کیفیت :

قرارداد فروش محصولات در کاردک با تولید کنندگان اصلی آنها میباشد و درواقع نه تنها ما تضمین کیفیت و اورجینال(اصلی) بودن کالا هارا میکنیم این تضمین را به شما هم میدهیم که شما تمامی این محصولات رو به صورت دست اول خریداری میکنید.