منطقه ارسال خود را انتخاب کنید
چنانچه آدرس خود را وارد کنید تا محصولات آن منطقه برای شما نمایش داده شوند.
دسته بندی محصولات
۱۷+

دیگر دسته بندی ها

نمایش 1 - 24 کالا از 56

 • رنگ روغنی آبی المپیکی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 137 Olympic Blue

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:34
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی آبی دریایی سیر براق آق‌رنگ پایه حلال کد 138 Sea Blue

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:34
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی آبی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 117 Bright Blue

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:34
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی بادمجانی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 120 Eggplant Purple

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:34
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی بنفش براق آق‌رنگ پایه حلال کد 123

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:34
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی زرد پرتقالی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 103

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:34
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی زرد تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 108

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:34
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز آبی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 128 Bold Blue-Green

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:34
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز بهاری تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 129 Spring Bud

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:34
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز پسته ای براق آق‌رنگ پایه حلال کد 133

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:34
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 131

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۳۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:35
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سبز زیتونی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 132 Olive Paint

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:35
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی سفید براق آق‌رنگ پایه حلال کد 180

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:35
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی صورتی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 114

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:35
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی طوسی روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 140 Venus

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:35
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی طوسی سیر براق آق‌رنگ پایه حلال کد 145 Dark Gray

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:35
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی عنابی (آلبالویی) براق آق‌رنگ پایه حلال کد 113

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:35
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی قرمز روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 110

  ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۵,۳۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:35
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی قهوه ای تیره براق آق‌رنگ پایه حلال کد 151

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:35
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی قهوه ای روشن براق آق‌رنگ پایه حلال کد 150

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:35
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی قهوه ای سوخته براق آق‌رنگ پایه حلال کد 152

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:35
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی قهوه ای شکلاتی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 153

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:35
  حجم :
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

 • رنگ روغنی قهوه‌ای زیتونی براق آق‌رنگ پایه حلال کد 154 Olive Brown

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-15 06:23:35
  حجم :
  ربعی (۲۵۰ گرم)
  کوارت (۱ لیتر)
  بروزرسانی قیمت: سه‌شنبه 2 آبان 1402

آق رنگ (Ak RenK)

شرکت آق رنگ (AK RenK)

شرکت آق رنگ یکی از معتبرترین تولید کنندگان در صنعت رنگسازی میباشد که در ایران فعالیت میکنند و سهم بزرگی نیز در جهت صادرات به کشورهای همسایه نیز دارند.

شرکت رنگسازی آق رنگ با هدف تولید انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی در سال 1371 تاسیس گردید و از سال 1372 فعالیت تولیدی رسمی خود را آغاز کرده است. همه‌ی واحدهای موثر بر کیفیت با بر خورداری از سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد ایزو 9001:2008 بر اساس خط مشی کیفیت شرکت که تولید محصولات با کیفیت بالا، رضایت و خلق ارزش برای مشتری و بهبود مستمر است گام بر می دارند.

 

تولیدات برند آق رنگ

رنگ آق رنگ در طی سالیان مختلف بر سبد تولید محصولات خود اضافه کرده است که تا این سال انواع محصولات زیر را در بازار داخلی و خارجی عرضه میکند:

 1. رنگ روغنی
 2. رنگ اکریلیک
 3. رنگ پلاستیک
 4. رنگ های ضد زنگ و سوله
 5. رنگ های نیم پلی استر
 6. رنگ های آستری
 7. رنگ های جدولی و ترافیک
 8. انواع روغن الیف
 9. چسب کاشی
 10. چسب چوب

شما به راحتی میتوانید تمامی محصولات برند آق رنگ را از فروشگاه اینترنتی کاردک به عنوان نماینده رسمی و عاملیت فروش در ایران تهیه و خرید نمایید.

مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

سبد خرید شما خالی است.