عنوان:فروشگاه اینترنتی کاردک
وب‌سایت:https://kardac.com
پیش فاکتور
شماره همراه :9416 988 0936
آدرس:استان البرز ، کرج ، بلوار باغستان ، بلوار بیهقی (شهرداری) ، رنگ و چسب محمدی
شماره داخلی :4819 3433 026
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولوزنقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کلیادداشت خرید
کلتومان0تومان
وزن کل: نامعلوم
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب